Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizovaný: April 8, 2022

Nadačné fondy („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku Nadačné fondy (služba”).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, keď používate našu službu.

Nebudeme používať ani zdieľať vaše informácie s nikým, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na adrese URL https://www.fondst.sk

Zhromažďovanie a používanie informácií

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie (“Osobné údaje”) môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

  • Názov
  • Emailová adresa

Údaje denníka

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu Službu (ďalej len „Údaje denníka“). Tieto údaje denníka môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu (“IP”) vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a iné štatistiky.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame „cookies“. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našej Služby, poskytovanie Služby v našom mene, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc pri analýze toho, ako sa naša Služba používa.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejniť ani použiť na žiadny iný účel.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Súkromie detí

Naša Služba sa neobracia na nikoho mladšieho ako 18 rokov (“Deti”).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že nám osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 18 rokov, okamžite takéto informácie z našich serverov vymažeme.

Súlad so zákonmi

Vaše osobné údaje zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo predvolanie.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.