Slovenské firmy ročne venujú milióny eur ľuďom v núdzi

Slovenské alebo aj zahraničné firmy pôsobiace na našom trhu sú tradične veľmi aktívne v rôznych nadačných a filantropických aktivitách. Iné to nebolo ani v minulom pandemickom roku, kedy na rôzne dobročinné účely putovalo mnoho miliónov eur.

V rámci rôznych verejných prieskumov, ktoré sú realizované na základe výročných správ a dotazníkového výskumu je však zaujímavé sledovať do akých odvetví tieto potrebné peniaze putujú. Asi nikoho neprekvapí, že v minulom roku to bolo najmä do slovenského zdravotníctva.

Napríklad stávková spoločnosť Tipos bola v tomto smere veľmi aktívna a prostredníctvom darov venovala takmer 200 000 EUR. Peniaze boli určené napríklad na vybudovanie mobilných odberových miest, nákup technického vybavenia, výpočtovej techniky alebo napríklad na antigénové testy pre nemocničné zariadenia.

Na ďalšom mieste sa už tradične umiestnilo vzdelávanie a výchova mladých ľudí na Slovensku. Tieto peniaze putujú prevažne na technické vybavenie škôl alebo napríklad aj na detské ihriská a podobne. Na treťom mieste sa umiestnilo odvetvie umenia, kultúry a športu, ktoré je na Slovensku veľmi dobre rozvinutý.

Firemná podpora je vo väčšine prípadov skôr formou darov, alebo v menšej miere potom peňažná pomoc. Pokiaľ ide o konkrétne čísla, tak z celkovej minuloročnej sumy išlo 20 % práve do zdravotníctva, 18 % do školstva a výchovy detí a mladistvých a po 13 % na kultúru a šport. Nad 10 % objemu financií získal aj odbor sociálnej starostlivosti, ktorý sa zameriava na starých a nevládnych obyvateľov.

Čiastka, ktorá bola na všetky tieto účely v minulom roku darovaná nie je presne spočítaná, ale pohybuje sa okolo 28 miliónov EUR. To však v prípade, ak počítame len nadačnú činnosť veľkých slovenských firiem. Mnohé menšie subjekty v tomto objeme nemusia byť započítané.

Veľmi zaujímavé je však sledovať, ktoré odbory sa umiestnili na chvoste zostavovaného rebríčka. Určite prekvapí že na ochranu ľudských práv v minulom roku putovalo len 0,1 % z celkového objemu pomoci. To je skutočne zarážajúca hodnota, na ktorú je potrebné brať zreteľ v budúcich rokoch. Jednoznačne nepoteší ani nízka podpora transparentnosti a nezávislosti médií.

Len 0,9 % z celkovej sumy za minulý rok boli určené na humanitárnu pomoc a ochranu životného prostredia. Toto sú samozrejme odvetvia, ktoré si zaslúžia väčší záujem zo strany veľkých firiem, ktoré sú ochotné verejne pomáhať.

Medzi významné filantropické spoločnosti, ktoré pôsobia na našom slovenskom trhu patrí najmä Kaufland, Kia Motors Slovakia, Henkel, Nadácia Orange, Nadácia Tatra banky, Siemens Slovakia, Lidl alebo Baumit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.