Reťazec Kaufland má svoj vlastný nadačný fond

Reťazec maloobchodov Kaufland je určite všetkým dobre známa nemecká značka. Okrem Slovenska má svoje aktivity najmä v Nemecku a ďalej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a Chorvátsku. Zaujímavosťou je iste fakt, že spoločnosť má rovnakého majiteľa, ako reťazec maloobchodných predajní Lidl.

Už len pre to je jasné, že sa jedná o firmu, ktorá sa snaží byť veľmi prospešná v mieste, kde prevádzkuje svoju činnosť. Nadácia Kaufland je na našom trhu aktívna vo väčšej miere už od roku 2018. Od tohto času sa snaží neustále rozširovať svoj filantropický záujem a investuje finančne alebo priamo dary do určitých projektov z rôznych odvetví.

Základom filozofie nadačného fondu Kaufland je zodpovedné a udržateľné podnikanie spoločnosti Kaufland Slovenská republika v našich regiónoch.

Fondy, ktoré sú touto spoločnosťou spravované sú najčastejšie realizované tromi rôznymi spôsobmi. Najčastejším spôsobom je podpora iných projektov, ktoré organizujú mimovládne organizácie. Ďalším spôsobom je vyhlasovanie vlastných Kaufland grantových programov a následná realizácia a výber.

Nadácia Kaufland Slovenská republika môže tiež individuálne posudzovať žiadosti, ktoré obdrží od iných strán. Pokiaľ žiadosť spĺňa filozofiu tohto fondu, tak je veľmi často nadviazaná spolupráca. V prípade potreby kontaktu sa môžete obrátiť na Nadáciu Centra pre filantropiu, ktorá s nadačným fondom Kaufland na Slovensku spolupracuje.

Oblastí, ktoré tento nadačný fond pokrýva je obrovské množstvo. Nižšie si vymenujeme tie najčastejšie:

  • Podpora zdravotníctva v regiónoch
  • Podpora športu medzi deťmi a mladými ľuďmi
  • Podpora sociálne slabších
  • Ochrana prírody v regióne
  • Podpora pre vzdelávanie detí
  • Podpora ochrany životného prostredia v regióne
  • Podpora výučby a aplikácie vedy
  • Podpora dobrovoľníckej práce

V minulom roku Nadačný fond Kaufland realizoval svoj grantový program, ktorý bol úzko zameraný na pomoc pri konaní nízkoprahových programov pre deti a mladých ľudí. V rámci tohto grantu Kaufland podporil mimovládne organizácie.

Podpora mala predovšetkým formu kontaktnej práce s cieľovou skupinou, sociálnu pomoc a zriadenie zaujímavých detských voľnočasových aktivít. Grantový program bol určený pre celé Slovensko a zapojilo sa do neho viac ako 30 zaujímavých projektov. Nakoniec bolo vybraných presne 12 najlepších projektov, ktoré obdržali podporu v celkovej výške 30 000 EUR.

Medzi najlepšími projektami boli napríklad Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, Človek v ohrození, Združenie mladých Rómov, Združenie STORM – Program CIRKUS, Šanca pre Dražice, Detský fond Slovenskej republiky, Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR a Miestne združenie YMCA Nesvady.

Leave a Reply

Your email address will not be published.