Nadácia Kia Motors Slovakia

Kia Motors Slovakia je dcérska spoločnosť svojej juhokórejskej matky a na Slovenskom trhu si urobila veľmi dobré meno. Nielenže sa jedná o veľmi kladne hodnoteného zamestnávateľa, ale tiež aj o aktívneho hráča na trhu podpory a filantropie. Spoločnosť si je veľmi dobre vedomá, že pre úspech v cudzej krajine je nutné konať verejné dobro práve v miesto svojho pôsobenia. Práve preto bola už v roku 2013 založená Nadácia Kia Motors Slovakia.

Pravdou je, že záujem tejto nadácie je nasmerovaný najmä do žilinského regiónu, kde sa firma snaží uplatňovať svoju spoločenskú zodpovednosť. Firma je naozaj veľmi aktívna a snaží sa prostredníctvom verejných aktivít pomáhať tam, kde je to skutočne aktuálne potrebné. Nadácia má dokonca svoje charakteristické motto, ktoré znie: „Pohnime svetom spoločne“.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia svoje filantropické aktivity smeruje primárne do oblastí, ako je napríklad rozvoj športových aktivít pre deti, mladistvých aj dospelých. Ďalej tiež do vzdelávania, ktoré je vo všeobecnosti hojne podporované aj od iných firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. V neposlednom rade sa spoločnosť snaží zlepšovať mobilitu v žilinskom regióne.

Firma samozrejme podporuje aj ďalších dobrovoľníkov ako takých a má uzatvorených hneď niekoľko partnerstiev s rôznymi slovenskými neziskovými organizáciami. Cieľom nadácie je podľa ich vlastných slov slepo nerozdeľovať len finančné prostriedky, ale na dobročinných projektoch sa aktívne podieľať.

Zaručuje tak, že peniaze budú skutočne a zmysluplne využité, pretože nadácia bude mať nad projektami vždy ochrannú ruku a dohľad.

Poďme si uviesť zopár príkladov, ako Nadácia Kia Motors Slovakia skutočne pomáha v žilinskom regióne. Nadácia v posledných rokoch aktívne pokračuje v podpore technického vzdelávania detí a mladistvých na Slovensku. V realite to znamená napríklad nákup súprav na technické vzdelávanie pre konkrétne základné školy. Len v roku 2021 to bolo už päť škôl.

Vďaka tomu sa môžu mladí študenti učiť ako sa v praxi obrába drevo alebo plasty. Za zmienku určite stojí, že spoločnosť v tomto roku nakúpila kompletné vybavenie pre slovenských parahokejistov. V uplynulom roku neprekvapí ani skutočnosť, že Nadácia Kia Motors Slovakia pomáhala aj nemocniciam so zvládaním pandémie Covid-19 a hneď štyri nemocnice v regióne získali ultrasonografické prístroje v hodnote okolo 150 000 EUR.

Okrem toho nadácia podporuje desiatky projektov ročne, usporadúva charitatívne behy alebo vytvára grantové programy pre svojich zamestnancov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.